propaganda

propaganda
propaganda {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. propagandandzie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rozpowszechnianie jakichś poglądów, haseł ideologicznych, politycznych lub ekonomicznych, mające na celu ukształtowanie określonych, korzystnych dla siebie postaw wśród dużych grup ludzi, wpływanie na zbiorową świadomość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mistrz propagandy. Polityczna propaganda. Szerzyć propagandę. Zajmować się propagandą. Rozwijać, uprawiać propagandę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'pogardliwie, z niechęcią o tekście, wystąpieniu, programie itp. służącym takim celom, zwłaszcza manipulatorskim, kłamliwym': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wyłącz tę propagandę. Bezczelna propaganda. Zalew propagandy. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Propaganda — Saltar a navegación, búsqueda El Tío Sam, imagen usada por los Estados Unidos para reclutar soldados La propaganda o publicidad política consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del ciudadano… …   Wikipedia Español

  • propaganda — UK US /ˌprɒpəˈgændə/ noun [U] DISAPPROVING ► information, ideas, opinions, or images that give one part of an argument, which are broadcast, published, etc. in order to influence people s opinions: a propaganda campaign/tool/exercise »The report… …   Financial and business terms

  • propagandă — PROPAGÁNDĂ, propagande, s.f. Acţiune de răspândire a unor idei care prezintă şi susţin o teorie, o concepţie, un partid politic etc., cu scopul de a convinge şi de a câştiga adepţi. – Din fr. propagande. Trimis de ana zecheru, 22.04.2004. Sursa:… …   Dicționar Român

  • Propaganda — Sf std. (18. Jh.) Entlehnung. Gebildet nach Congregatio de propaganda fide, dem Namen einer päpstlichen Gesellschaft zur Verbreitung des Glaubens (seit dem 17. Jh.). Dieses zu l. propāgāre weiter ausbreiten, erweitern , zu l. prōpāgēs Setzling,… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • propaganda — propàgānda (propagȃnda) ž DEFINICIJA 1. organizirano širenje usmenim ili pismenim putem (političkih, privrednih, vjerskih, poslovnih, umjetničkih itd.) ideja radi oblikovanja javnog mišljenja i ostvarenja planiranih ciljeva [praviti propagandu… …   Hrvatski jezični portal

  • propaganda — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tiesioginei ar netiesioginei naudai išplatinta informacija, mintys ir doktrinos arba specialus kreipimasis kurios nors žmonių grupės nuomonei, nuostatoms, požiūriui ar elgesiui paveikti. 1. Juodoji. Propaganda …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • Propaganda — (lat., v. propagare, »ausbreiten, verbreiten«), im allgemeinen eine Anstalt, die Ansichten zu verbreiten sucht, besonders die Anstalten für Heidenmission (s. Mission). Im engern Sinne P. (Congregatio de p. fide) wird die von Gregor XV. 1622 in… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • propaganda — sukcesu «propaganda komunistyczna w Polsce w latach siedemdziesiątych, polegająca na stwarzaniu wrażenia rozkwitu ekonomicznego i politycznego, wyolbrzymiająca osiągnięcia gospodarcze i polityczne kraju»: W epoce Gierka ludzie się bogacili i… …   Słownik frazeologiczny

  • Propaganda — »‹politische› Werbetätigkeit; Versuch der Massenbeeinflussung«: Das seit dem 19. Jh. gebräuchliche Fremdwort entstammt dem kirchlichen Bereich. Es hat sich aus nlat. Congregatio de propaganda fide, dem Namen einer 1622 in Rom gegründeten… …   Das Herkunftswörterbuch

  • Propaganda — Prop a*gan da, n. [Abbrev. fr. L. de propaganda fide: cf. F. propagande. See {Propagate}.] [1913 Webster] 1. (R. C. Ch.) (a) A congregation of cardinals, established in 1622, charged with the management of missions. (b) The college of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”